Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Nieuwsberichten - Nieuwe voorzitter bij Feyenoord Handbal

Geschatte leestijd 1 minuut

Mooi nieuws voor onze vereniging: we hebben een nieuwe voorzitter gevonden in Robert Jorritsma. Zaterdagochtend in de kantine aan de Oldegaarde is dit besproken met het huidige bestuur en woordvoerder van de wervingscommissie Paul Hoes.

Nieuwe voorzitter bij Feyenoord Handbal

Mooi nieuws voor onze vereniging: we hebben een nieuwe voorzitter gevonden in Robert Jorritsma. Zaterdagochtend in de kantine aan de Oldegaarde is dit besproken met het huidige bestuur en woordvoerder van de wervingscommissie Paul Hoes.

Robert is al enige jaren betrokken bij de vereniging. De wervingscommissie had hem al in het vizier en ook bij het bestuur was Robert natuurlijk niet onbekend. Het gesprek vanochtend was zeer positief. Het ging over het voortzetten van de weg die, dankzij Henk van Vliet onze vorige voorzitter, al ingezet was en biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, passend bij de plannen die we bij Feyenoord al hadden. Wat deze plannen zijn wordt in de loop van het komende seizoen gecommuniceerd.

In korte tijd denken we een geschikte kandidaat te hebben gevonden, niet in de laatste plaats dankzij de wervingscommissie. Bij deze willen we dan ook nog onze dank uiten aan de drie leden, Els Luttmer, Dingeman Ooms en Paul Hoes die dit traject zijn aangegaan voor ons. Naast het vinden van een nieuwe voorzitter hebben zij meerdere gesprekken gevoerd en een ‘benen op de tafel gesprek’ georganiseerd met betrokken Feyenoord leden en oud Snelwiekleden. Een zeer inspirerende sessie waar concrete ideeën naar voren kwamen die dit jaar verder uitgewerkt gaan worden.

Robert zal eerst ad interim voorzitter zijn. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering wordt hij officieel naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter.

Wij zijn erg blij met Robert als voorzitter en we kijken uit naar een fijne samenwerking.

Het bestuur