Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Verenigingsinformatie

Van Snelwiek naar Feyenoord Handbal

Snelwiek is opgericht in 1941 en is hierdoor één van de oudste verenigingen van Rotterdam. In 2019 zijn we de samenwerking aangeaan met Multisportclub Feyenoord en dragen we met trots de naam Feyenoord Handbal.

We schommelen al 10 jaar tussen de 230 en 250 leden die op een verschillende manier bij ons betrokken zijn. Wij willen een vereniging zijn die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Sportief, plezier, inspiratie, groeien in prestaties en ontmoeting staan centraal. We willen ook een ondernemende en lerende organisatie zijn die weloverwogen nieuwe uitdagingen aangaat en waar de leden zich geborgen, gerespecteerd en verbonden voelen met elkaar.

Bij Feyenoord Handbal kun je terecht voor zowel breedtesport alswel topsport. Je vindt bij ons families, "ouwe rotten", ambitieuze meiden en jongens die door willen groeien, gediplomeerde trainers en veel vrijwilligers. En iedereen is welkom.

Verschillende manieren van betrokkenheid

Zo zijn er de spelende leden, die doordeweeks trainen en in het weekend deelnemen aan de door het NHV georganiseerde competities. Een speciale groep onder de spelende leden zijn de recreanten, die af en toe doordeweeks een wedstrijd spelen en niet te vergeten ons G-team. Daarnaast zijn er ook niet-spelende leden, die lid zijn, maar zelf niet actief handballen. Denk hierbij aan een trainer of andere vrijwilliger, die wel Snelwiek steunen, maar geen bondscontributie hoeven te betalen.Ten slotte zijn er nog de bijzondere leden. Zij betalen 5 euro per maand en zijn vaak mensen die niet meer handballen, maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging.