Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Zaaldiensten

Geschatte leestijd 1 minuut

Ieder team wil graag een tijdwaarnemer en een nette sporthal. Dit is een gezamenlijke verantwoording van alle spelende leden in de vorm van zaaldienst.

Werkzaamheden zaaldienst:

Toezicht houden op de tribune. Er mogen geen etens- of drinkwaren genuttigd worden (ook niet op zaterdag).

Regelmatig toezicht houden in de kleedkamers.

Er voor zorgen dat niemand met schoenen, die op straat zijn gedragen, op het speelveld loopt (ook geen sportschoenen met zwarte zool).

Er op toezien dat een wedstrijd op de vastgestelde tijd begint. Mocht door een oorzaak dit niet zo zijn, dan zal in overleg met de scheidsrechter en beide aanvoerders de rust en/of speeltijd zodanig ingekort moeten worden, dat wel op tijd geƫindigd kan worden.

Zorg zelf voor vervanging als je niet kan en wel bent ingedeeld. Spreek je teamgenoten er ook op aan als je ziet dat ze hun verplichtingen naar de vereniging niet nakomen.

Bij jeugdwedstrijden op zaterdag moeten de zaaldiensten enz. worden geregeld door aanwezige ouders en/of begeleiders

Op dit moment zijn de zaaldiensten nog niet bekend, neem a.u.b. contact op met kantine@feyenoord-handbal.nl