Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Formulieren

Wilt u lid worden?
Dat gaat gemakkelijk via het onderstaande inschrijf formulier. Via onderstaande link kun je een aanmeldingsformulier van RHV Snelwiek op je computer opslaan.

AVG privacy en foto's

Gekoppeld aan het inschrijfformulier vind je ook de AVG vragenlijst. Hierop kun je aangeven op welke sociale media kanalen wij foto's van jou of je kind mogen plaatsen. Onze website redactie let bij het plaatsen van foto's altijd op de functionaliteit van de foto en of iedereen er goed op staat. Mocht je toch een foto tegenkomen die je liever niet geplaatst ziet, laat het ons dan weten. 

Klik hier om het inschrijfformulier op te slaan

Overschrijven
Dit dient tegenwoordig via sportlink gedaan te worden.

Uitschrijvingsformulier
Via onderstaande link kunt u een uitschrijvingsformulier op uw computer opslaan

Klik hier om het uitschrijvingsformulier op te slaan

Het handbalverenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Situaties kunnen altijd veranderen. Past het spelend lidmaatschap u niet meer of heeft u vragen over de contributie dan kunt u bellen of mailen met ons secretariaat. Een lidmaatschap kan tussentijds niet beëindigd worden. Mocht men toch zijn of haar lidmaatschap tussentijds willen beëindigen, blijft de betalingsverplichting voor het resterende jaar. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 31 mei van het lopende seizoen gedaan zijn. De betalingsverplichting blijft tot 1 augustus.
Indien later dan 31 mei wordt opgezegd, is het lid opnieuw de verplichting aangegaan tot het betalen van de contributie voor een heel jaar.

Uw opzegging is definitief zodra deze door de ledenadministratie bevestigd is.