Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Corona Protocol

versie 1 – 1 mei 2020

Op 21 april jl. zijn een aantal overheidsmaatregelen met betrekking tot de Corona crisis versoepeld. Ook een aantal maatregelen die betrekking hebben op de sport zijn aangepast en met ingang van 29 april 2020 is het in beperkte mate en onder voorwaarden weer toegestaan te gaan sporten in de buitenlucht. Het Nederlands Handbal Verbond heeft een handbalspecifiek protocol opgesteld. Wij hebben als Feyenoord Handbal dit protocol specifiek voor Feyenoord Handbal aangevuld en ingevuld. Daarbij zijn ook de richtlijnen van Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam meegenomen.

Gebruik altijd het Feyenoord Handbal Corona Protocol, daarin zijn alle richtlijnen verwerkt.

Fasering

De lockdown maatregelen kennen een aantal fases. In fase 1 waren er in het geheel geen sportactiviteiten toegestaan.

Met de recent bekendgemaakte versoepelingen zijn we als sportwereld in fase 2 aangeland.

Fase 2 houdt in dat jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder strikte voorwaarden mogen trainen, maar alleen in de buitenlucht. Wedstrijden en toernooien zijn niet toegestaan. Zodra de ‘afstandsbeperkende  maatregelen’ (1,5 meter) worden opgeheven zullen de teamsporten in fase 3 belanden waarbij de volledige teamtrainingen weer kunnen worden uitgevoerd. In fase 4 zullen ook wedstrijden, competities en events weer worden toegestaan.

Vooralsnog zitten we vanaf 29 april 2020 in fase 2 en is het alleen voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar toegestaan te trainen. Het trainen is aan strikte voorwaarden onderhevig. De voorwaarden zijn voor de jongste spelers van de D, E, en F teams (tot en met 12 jaar) anders dan die voor de A, B en C jeugd (13 tot en met 18 jaar).

RIVM-richtlijnen

De RIVM-richtlijnen zijn onverkort van toepassing

 1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 3. blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 4. blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 5. hou 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 6. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 7. Was je handen regelmatig met water en zeep.

Indien situatie b., c. of d. zich voordoet is het niet toegestaan onze accommodatie te betreden.

Corona gedragsregels en richtlijnen Feyenoord Handbal

Tot nader order gelden de navolgende (gedrags)regels. Wij zijn genoodzaakt iedereen die zich niet aan de regels houdt te vragen te vertrekken. Indien wij ons niet aan de regels houden kan de ultieme consequentie zijn dat onze accommodatie gesloten wordt.

Als er opeenvolgende trainingen zijn zal er een half uur tussenpauze tussen de trainingen zijn. Er is dan voldoende ruimte zijn voor de teams om te komen en te vertrekken zonder elkaar te ontmoeten. Ook zal die tussenpauze benut worden om waar nodig schoon te maken en te desinfecteren.

Algemeen:

Binnen Feyenoord Handbal zijn er twee Corona coördinatoren:

Zij kunnen gebeld en gemaild worden als Corona verantwoordelijken, ouders, spelers, trainers, begeleiders vragen hebben over de naleving van de regels, er mensen ziek worden, ongerust zijn, ideeën hebben ter verbetering etc.

Zij zijn ook de eerste contactpersonen voor de gemeente, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport.

N.B. Zij zijn niet de Corona verantwoordelijken die tijdens de trainingen aanwezig zijn.

Corona verantwoordelijken:

Taken en richtlijnen voor de Corona verantwoordelijken:

 • Er zijn altijd twee Corona verantwoordelijken aanwezig tijdens de training. Zij zijn herkenbaar aan een hesje. Dit zijn bekenden of ouders van de groep, aangewezen door de trainer.
 • De Corona verantwoordelijken zijn 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Hun taak eindigt nadat de kinderen zijn opgehaald van de parkeerplaats en de jongeren die met fiets, brommer e.d. de accommodatie verlaten hebben. Als er opeenvolgende trainingen zijn dragen de Corona verantwoordelijken hun taak over in de tussenpauze tussen de trainingen.
 • De Corona verantwoordelijken zorgen voor de naleving van de regels en helpen de trainer bij neerzetten van materiaal voorafgaand aan de training, het desinfecteren van materieel, begeleiden de kinderen bij het handen wassen, ophalen en afzetten van de kinderen op de parkeerplaats.
 • Na beëindiging van hun taak desinfecteren zij hun eigen hesje.
 • Handhaving: bij overtreding van de regels dient de betrokkene daarop aangesproken te worden. Als dit niet helpt of bij herhaalde overtreding worden de volgende stappen doorlopen:
  • stopzetten van de training,
  • personen verzoeken de accommodatie te verlaten.
  • inschakelen van handhaving door te bellen naar 14010 of een melding te maken via de website rotterdam.nl/meldingen.

Als opschaling nodig is bel dan met de Politie: 0900 88 44. Bij acuut gevaar dient uiteraard 112 gebeld te worden.

Informeer de Corona coördinatoren in geval van incidenten.

Voor ouders geldt:

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding en/of Coronaverantwoordelijke moeten opvolgen.
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Wanneer je je kind met de auto brengt dan kun je je kind afzetten op de parkeerplaats. Blijf wel zelf in de auto zitten en blijf niet wachten op de parkeerplaats tot het einde van de training.
 • De Corona verantwoordelijke of trainer wacht de kinderen op en zorgt dat ze na de training weer naar de parkeerplaats gebracht worden.
 • Indien een ouder een kind op de fiets begeleidt moet deze ouder voor het hek afscheid nemen. Het kind mag dan weer bij het hek opgehaald worden. Houd daarbij ten opzichte van anderen 1,5 meter afstand.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de Corona verantwoordelijke, trainers, begeleiders en bestuursleden.
 • Direct na de sportactiviteit worden de kinderen opgehaald van de parkeerplaats. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Informeer de trainer of je kind(eren) wel of niet kom(t)en trainen. Zo weet degene die op de parkeerplaats staat te wachten wanneer iedereen aanwezig is.

Voor alle spelers geldt:

 • Als één van de situaties uit de RIVM-richtlijnen zich voor doet, is het niet toegestaan om te trainen.
 • Als je door een ouder met de auto naar de parkeerplaats wordt gebracht, wacht je daar totdat je wordt opgehaald. Jongeren vanaf 13 jaarhouden zich daar aan de 1,5 meter regel. Je wordt als groep opgehaald vanaf de parkeerplaats. Ouders mogen niet mee naar de accommodatie. Na de training word je als groep weer naar de parkeerplaats gebracht.
 • Kom je met de fiets, brommer e.d. naar de accommodatie, dan mag je deze stallen bij de kantine. Voor jongeren geldt ook daar dat de 1,5 meter regel gehandhaafd moet worden.
 • Ga thuis naar het toilet. De kantine is dicht en je kunt in principe niet naar het toilet.
 • Trek je sportspullen thuis aan.
 • Neem je eigen bal en bidon mee en eventueel een extra shirt en/of handdoek.
 • Was thuis je handen, bij vertrek en na thuiskomst.

Op de accommodatie:

 • De vereniging zorgt voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
 • Was je handen bij aankomst, de vereniging zorgt voor de juiste spullen.
 • Geef elkaar geen hand. Je mag elkaar wel aanraken maar niet knuffelen.
 • Je mag geen gebruik maken van banken, tafels e.d.
 • Als onverhoopt gebruik moet worden gemaakt van het toilet, meld dat dan bij de trainer. Hij zorgt er voor dat iemand het toilet opent en sluit. Diegene zorgt er ook voor dat het toilet na afloop gedesinfecteerd wordt.
 • Na de training vertrek je meteen als groep naar de parkeerplaats.
 • Was je handen voor vertrek.
 • Er wordt niet op de accommodatie gedoucht.
 • Als je met de auto wordt opgehaald word je naar de parkeerplaats gebracht. Daar word je weer opgehaald.
 • Als je met de fiets, brommer e.d. gekomen bent verlaat de direct na afloop van de training de accommodatie.

Regels voor de trainers:

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor het ophalen en wegbrengen van de groep bij- en naar de parkeerplaats, dit in overleg met de Corona verantwoordelijken.
 • De trainers zijn verantwoordelijk voor eventuele materialen zoals pionnen. Alleen zij mogen deze materialen aanraken.
 • Draag handschoenen.
 • Regel begeleiding bij onverhoopt toiletbezoek en desinfectering van het toilet na afloop van het toiletbezoek.
 • Controleer op desinfectie van handen voor en na training.
 • Desinfecteer de gebruikte hesjes, pionnen en overige materialen na de training.
 • Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt van de spelers.
 • Speel geen ballen aan.

Specifieke regels voor kinderen tot en met 12 jaar:

 • Houd 1,5 meter afstand van de trainer.
 • Je leeftijdgenootjes kun je gewoon aanraken, maar knuffel elkaar niet.
 • Aanvallen en verdedigen mag gewoon.

Specifieke regels voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar en de trainer alsmede overige aanwezigen.