Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Nieuwsberichten - Doorontwikkeling Multisportclub Feyenoord (MSCF)

Geschatte leestijd 4 minuten

Doorontwikkeling Multisportclub Feyenoord (MSCF)

Twee jaar geleden zijn wij toegetreden tot de MSCF. Sindsdien dragen wij met trots het rood-wit-zwart van Feyenoord. Het doel van de MCSF was niet alleen het dragen van de Feyenoord kleuren en het gebruik van het Feyenoord-logo. Door de samenwerking tussen de deelnemende sporten was het de opzet dat maatschappelijke activiteiten, breedtesport, topsport en talentontwikkeling zich verder zouden ontwikkelen. Die ontwikkeling is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken moeizaam verlopen en heeft nog niet gebracht wat ervan verwacht. Op initiatief van de gemeente Rotterdam zijn vorig jaar Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam, Feyenoord en de deelnemende sporten met elkaar in gesprek gegaan om de doorontwikkeling van de MSCF een impuls te geven. Dat heeft geleid tot mondelinge overeenstemming over de doorontwikkeling van de MSCF. Een belangrijke toevoeging is dat nu ook Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport en Sportbedrijf Rotterdam als partners uitdrukkelijk betrokken zijn. Dat is ook belangrijk omdat in het gemeentelijke sportbeleid de ontwikkeling van de MSCF als speerpunt is opgenomen alsmede de doelstelling om in diverse sporten op het hoogste niveau mee te doen.

Er zijn inmiddels twee werkgroepen van start gegaan. Eén werkgroep houdt zich bezig met maatschappelijke impact en breedtesport. Namens ons hebben Amber Klomp en Nicolien de Wit zitting in die werkgroep. In de andere werkgroep zijn de onderwerpen topsport en talentontwikkeling opgepakt. In deze werkgroep zijn Danny Baijens en Henk van Vliet (de laatste tijdelijk) actief.

Naast deze sport gerelateerde onderwerpen wordt ook de samenwerking op een aantal andere terreinen opgepakt: marketing, sponsoring, PR, social media. Een klein voorbeeld is het persbericht dat kort geleden is opgesteld naar aanleiding van de aanstelling van Moshen Daghrir als trainer van de herenelectie. Dat persbericht is opgesteld in samenwerking met de afdeling perszaken van Feyenoord.

Hierna worden een paar onderwerpen toegelicht die de komende tijd zullen gaan spelen. Voor alle onderwerpen geldt dat we jullie op de hoogte houden.

Feyenoord Handbal Academy

Feyenoord heeft al jarenlang een succesvolle talentopleiding op Varkenoord: de Feyenoord Academy. In de plannen voor de doorontwikkeling van de MSCF is opgenomen dat ieder van de deelnemende topsportverenigingen (daar zijn wij er één van) een Academy gaat opzetten. Wij hebben direct aangegeven dat wij daar snel mee aan de slag wilden.

De afgelopen maanden hebben wij in samenwerking met Rotterdam Topsport op de achtergrond onderzocht of dat realistisch is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd onderdeel gaan uitmaken van de Feyenoord Handbal Academy (FHA). En in eerste instantie de herenkant, maar in een later stadium ook de dameskant.

Voor de korte termijn focussen wij ons op een start met de FHA in het komende seizoen. Omdat de voorbereidingen veel tijd kosten en het ook organisatorisch kort dag is mikken wij op een start met een groep die bestaat uit heren A-jeugd en jonge senioren. Het is de bedoeling dat die groep uiteindelijk twee keer per dag gaat trainen. Het spreekt voor zich dat er veel geregeld moet worden: trainingsruimte, technische staf, krachtsportfaciliteiten, (para)medische begeleiding, onderwijs, financiën. Daar zijn we nu druk mee bezig. Om zekerheid te kunnen geven dat het ook inderdaad komend seizoen van start gaat, is nog enige tijd nodig.

Het is ook de bedoeling dat alle academies van de MultiSportClubs nauw gaan samenwerken met de Feyenoord Academy.

Feyenoord uitstraling op onze accommodaties

Door Feyenoord is de wens uitgesproken dat alle accommodaties waar de MSCF actief is een duidelijke Feyenoord uitstraling krijgen. Het gaat dan om het Topsportcentrum (Feyenoord Basketball en Feyenoord Futsal) en de Wielewaal en Oldegaarde (Feyenoord Handbal).

Vorige week is er een inventarisatie gehouden in de Wielewaal en op de Oldegaarde. De afdeling marketing van Feyenoord en Sportbedrijf waren aanwezig. Ook het bedrijf dat voor Feyenoord de aankleding/uitstraling van Feyenoord en omgeving verzorgt (SIZO) was erbij. Onze wensen zijn besproken en Feyenoord en SIZOI hebben hun ideeën ingebracht.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de aankleding van de zaal in de Wielewaal, de entree van de Wielewaal, de buitenkant van de Wielewaal en de aankleding van de kantine en de hal op de eerste verdieping. Ook de kleedkamers kunnen nog Feyenoord gepimpt worden. Voor de Oldegaarde is een verdere aankleding van het hekwerk met Feyenoord doeken en -banieren besproken en zal ook de kantine aan de buitenkant een rood-wit-zwarte look krijgen.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn alle ‘wilde’ ideeën. Zoals altijd is het budget bepalend voor het antwoord op de vraag wat er mogelijk is. Het is de bedoeling dat alles voor de start van het nieuwe seizoen is gerealiseerd.