Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Nieuws - Corona update 14-10-2020

Beste Vrijwiligers, leden en betrokkenen van Feyenoord Handbal,

Gisteren heeft het kabinet nieuwe Corona maatregelen uitgevaardigd. Zoals al de verwachting was raken deze maatregelen de sport zwaar.


Alle competities worden voorlopig (vier weken) stilgelegd en vanaf 18 jaar is het ook niet toegestaan in teamverband te trainen. N.B. Er is wat verwarring of de leeftijdgrens tot en met 17 jaar òf tot en met 18 jaar is. Op de websites van de Rijksoverheid en NOC*NSF staat tot en met 17 jaar. Dit houden wij voorlopig aan.


Het bestuur heeft besloten dat de jeugdtrainingen voor spelers/speelsters tot en met 17 jaar doorgaan op de gebruikelijke tijden. De kleedkamers zijn gesloten en dus kunnen de douches niet gebruikt worden. Kom dus omgekleed naar de sporthal.

Uiteraard kunnen ouders en hun kinderen besluiten om voorlopig niet te gaan trainen. Die keuze respecteren wij uiteraard, Geef dit dan wel door aan de trainer zodat deze weet welke spelers/speelsters verwacht kunnen worden.


Wij hebben ook besloten om vooralsnog de komende vier weken geen onderlinge wedstrijden te organiseren. Over drie weken zullen wij bekijken of we dat voor de periode daarna wel gaan doen.


Alle maatregelen die al van toepassing waren (o.a. mondkapjesplicht, kantine dicht, geen publiek) blijven onverkort van kracht.


Wij zijn nog in afwachting van eventuele nadere maatregelen van het Nederlands Handbal Verbond en Sportbedrijf Rotterdam. Wij zullen jullie daarover informeren als die nadere maatregelen nieuwe elementen bevatten ten opzichte van deze en eerdere berichtgeving. En uiteraard houden we jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.


Laten we elkaar de komende tijd blijven steunen en elkaar in de gaten blijven houden. GEEN WOORDEN MAAR DADEN.

 

Het bestuur
Henk, Elke, Angelique, Richard, Nicolien