Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Nieuws - Corona update 01-06-2020

Per 1 juni zijn de Corona regels weer iets versoepeld en gelden er weer nieuwe regels, lees ze hieronder:

Algemeen:

Binnen Feyenoord Handbal zijn er twee Corona coördinatoren:

Zij kunnen gebeld en gemaild worden als Corona verantwoordelijken, ouders, spelers, trainers, begeleiders vragen hebben over de naleving van de regels, er mensen ziek worden, ongerust zijn, ideeën hebben ter verbetering etc.

Zij zijn ook de eerste contactpersonen voor de gemeente, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport.

N.B. Zij zijn niet de Corona verantwoordelijken die tijdens de trainingen aanwezig zijn.

Versoepeling:

 • Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni vrij trainen en hoeven geen rekening te houden met 1,50m afstand tussen elkaar;
 • Tot en met 18 jaar is aanval en verdedigen, het maken van contact, toegestaan;
 • Trainingen met leden tot en met 18 jaar hoeven geen rekening meer te houden met een max van 14 spelers op een veld;
 • Leden van de leeftijdsgroepen tot en met 12 en 12 tot en met 18 mogen weer gemengd met elkaar trainen;
 • Voor alle leeftijdscategorieen geldt: de bal mag onderling overgegooid worden.

 

Nog steeds hetzelfde:

 • Leden vanaf 19 jaar moeten nog steeds 1,50m afstand houden en mogen niet bij de andere groepen gemengd worden;
 • Leden vanaf 19 jaar mogen met max. 14 personen op één veld trainen;
 • Bal e.d. mag gebruikt worden, maar blijf desinfectiemiddel gebruiken;
 • Ouders mogen nog steeds niet op het complex;
 • De kantine is nog steeds gesloten: geen consumptie, niet douchen, toiletgebruik bij uitzondering;
 • Eigen bal, eigen bidon meenemen;
 • Blijf de RIVM richtlijnen volgen;
 • Er moet verplicht een Corona begeleider per training aanwezig zijn.

Merken wij dat spelers en/of ouders / trainers zich niet aan de (gedrags)regels houden, dan zijn wij genoodzaakt de overtreders te vragen te vertrekken.

Hieronder vind je de uitgebreide versie van het Feyenoord Protocol.

 

RIVM richtlijnen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neus verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • hou 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 

Voor iedereen geldt voordat je van huis vertrekt:

 • indien één van de situaties uit de RIVM richtlijnen zich voordoet, is het niet toegestaan om te trainen;
 • de kantine is dicht en je kunt in principe niet naar het toilet;
 • kom individueel naar het veld. Laat niemand met je meerijden, rij niet met anderen mee. Kom het liefst met eigen vervoer (niet met OV);
 • ga thuis naar het toilet;
 • trek je sportspullen aan;
 • neem je eigen bal en bidon mee;
 • was je handen.

 

Voor spelers tot en met 18 jaar geldt:

 • Je wordt als groep opgehaald vanaf de parkeerplaats. Ouders mogen niet mee naar de accommodatie;
 • na de training wordt je als groep weer naar de parkeerplaats gebracht;

 

Voor ouders geldt:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding moeten opvolgen.
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neus verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten.
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Je kunt je kind afzetten op de parkeerplaats, maar blijf wel zelf in de auto zitten. De Corona teambegeleider van het team wacht de kinderen op en zorgt dat ze na de training weer naar de parkeerplaats gebracht worden.
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden.
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de de parkeerplaats. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Op de accommodatie:

 • de vereniging zorgt voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
 • naast de trainer(s) is er een Corona teambegeleider aanwezig. Dit is een bekende/ouder van de groep, aangewezen door de trainer en herkenbaar aan een hesje. Deze zorgt voor de naleving van de regels en helpt de trainer bij het desinfecteren van materieel, hij/zij begeleidt de kinderen bij het handen wassen, ophalen en afzetten van de kinderen op de parkeerplaats. Wil je een Corona teambegeleider zijn voor de groep van je kind, geef dit dan aan bij de trainer.
 • ouders mogen niet uit de auto en mogen niet op de parkeerplaats blijven wachten;
 • was je handen bij aankomst, de vereniging zorgt voor de juiste spullen;
 • geef elkaar geen hand.
 • Bij hoge uitzondering is gebruik van de toilet mogelijk. De Corona teambegeleider begeleid dit, wijst de toilet aan en zorgt dat de toilet na gebruik gereinigd wordt.

 

De Corona teambegeleider:

 • Iedere trainingsavond zorg(t)en de trainer(s) voor een ouder die als Corona teambegeleider aanwezig is. 
 • Deze begeleider leest de regels door.
 • Deze begeleider assisteert bij organisatie gerelateerde zaken.
 • De Coronateambegeleider is herkenbaar aan een hesje.
 • Z/hij beheert tijdens de training de sleutel van de kantine.
 • Z/hij regelt het handen was voor en na de training.
 • Tijdens de training observeert z/hij de training en kijkt waar de regels van het protocol het makkelijkst nageleefd kunnen worden.

 

Voor iedereen geldt bij vertrek van de accommodatie:

 • Na de training vertrek je meteen als groep naar de parkeerplaats.
 • Was je handen voor vertrek.
 • Er wordt niet op de accommodatie gedoucht.
 • Bij de parkeerplaats wordt je weer opgehaald.

 

De trainers:

 • zijn verantwoordelijk voor het materiaal, alleen zij raken dit aan.
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Houd zelf 1,5m afstand.
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is weer toegestaan;
 • kinderen en jeugd tot en met 18 jaar mogen weer aanvallen en verdedigen, contact maken;
 • 19 jaar en ouder: max 14 spelers op het veld, houdt 1,50m afstand;
 • zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen;
 • maak vooraf (gedrags)regels duidelijk;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • wijs een Corona trainingsbegeleider aan die aanwezig is tijdens de training en meld deze ook aan ouders / spelers;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;

 

Specifieke regels voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar:

 • Houd 1,50 meter afstand van de trainer.
 • Aanvallen en verdedigen is toegestaan
 • Meer dan 14 spelers op een veld is toegestaan.
 • Vermengen van de verschillende leeftijden (4 tot en met 18) is toegestaan.