Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Nieuws - Corona update 02-05-2020

Corona en handbal

Zoals toegezegd in de nieuwsbrief van afgelopen zondag gaan we in deze nieuwsbrief in op de gevolgen van de versoepelde Corona maatregelen voor de sport. Gebaseerd op de richtlijnen en protocollen van het NOC*NSF, het NHV en de gemeente Rotterdam hebben wij een specifiek op Feyenoord Handbal gericht Corona protocol opgesteld.

Het is nu al te voorspellen dat alle protocollen en richtlijnen de komende tijd regelmatig aangepast zullen worden. Enerzijds omdat sommige richtlijnen verduidelijkt moeten worden en anderzijds omdat (hopelijk snel) sommige maatregelen (verder) versoepeld gaan worden. Uiteraard zullen we jullie dan snel informeren.

Voor nu zullen we moeten wennen aan de richtlijnen en dat zal nog wel de nodige creativiteit vragen. Maar veel belangrijker is dat we ons met z’n allen aan de richtlijnen houden. Vooral om te voorkomen dat er onnodige slachtoffers gaan vallen en om te bereiken dat de overheidsmaatregelen zo snel mogelijk afgeschaald kunnen worden. Dat is ons gezamenlijk belang.
Daarnaast verwachten wij dat er in de komende tijd intensief toezicht gehouden zal worden.
Kortom: geen woorden maar daden!

Corona coördinatoren

Binnen Feyenoord Handbal hebben we Corona coördinatoren. Je kunt bij hen terecht voor alle Corona gerelateerde vragen. De coördinatoren zijn:

N.B. Zij zijn niet de Corona verantwoordelijken die tijdens de trainingen aanwezig zijn.

Financieel

Uiteraard zullen velen zich afvragen wat de Corona crisis voor Feyenoord Handbal betekent. Er zijn nog veel zaken onduidelijk. Wel is al door het Sportbedrijf Rotterdam aangegeven dat wij de normale huur in rekening gebracht krijgen ondanks dat wij geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodaties. Dat in combinatie met het droogvallen van de inkomsten uit de kantines (en dat zal nog wel even duren) maakt het uiteraard niet gemakkelijk. Uiteraard hebben ook wij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aangevraagd, de € 4.000 regeling. Maar dat compenseert de weggevallen inkomsten zeker niet. Toch hebben wij voorzichtig geconcludeerd dat we geen acute liquiditeitsproblemen voor de kortere termijn hebben. Maar gemakkelijk is en wordt het zeker niet. Voor de wat langere termijn is er nog geen inschatting te maken omdat niet bekend wanneer een verdere versoepeling van de maatregelen te verwachten is.
Het is wel duidelijk dat de sportwereld in brede zin een ontzettend moeilijke tijd tegemoet gaat. Als er geen steunregelingen voor de sport komen zullen de consequenties voor veel sportverenigingen zeer groot zijn.

Hervatting trainingen

Zoals bekend mogen jongeren tot en met 18 jaar weer in de open lucht gaan trainen. Daarbij geldt voor de categorie 13 tot en met 18 jaar dat de 1,5 meter regel in acht genomen moet worden. Er mogen maximaal 14 sporters trainen.

In het Algemeen Dagblad van zaterdag 2 mei staat vermeld dat bij handbal in groepjes van maximaal 5 jeugdspelers getraind mag worden volgens de regels van de bond. Dit is niet juist. Rotterdam Sportsupport zal dit bericht op haar website rectificeren.

Met de trainers van de betreffende teams is overleg gevoerd. Dit was een heel goed en positief overleg. Zoals Angelique het verwoordde: “Gisterenavond twee geweldige vergaderingen gehad met de trainers. Ik heb ervan genoten en ben trots dat iedereen heeft ingebeld en ook aan de slag wil met de trainingen”.
Het volgende schema is opgesteld in overleg met de trainers:

  • Maandag B-jeugd heren
  • Dinsdag E + F-jeugd en C-jeugd heren
  • Woensdag B-jeugd dames
  • Donderdag A-jeugd heren
  • Vrijdag D-jeugd

De trainers zullen hun team verder informeren over de tijden. In verband met de veiligheidsmaatregelen verzoeken wij jullie dringend om de trainer tijdig te informeren als je niet kunt komen trainen. Dan weten we wie we kunnen verwachten bij het ophaalpunt (zie protocol).

Het hiervoor vermelde schema geldt voorlopig tot 20 mei as.

In het protocol is opgenomen dat de teams op de parkeerplaats worden opgehaald en na afloop van de training weer worden teruggebracht. Dat geldt uiteraard alleen voor de kinderen die met de auto worden afgezet en opgehaald.
Let op: de parkeerplaats is kortgeleden door de gemeente afgesloten en is daardoor niet bereikbaar. Wij onderzoeken op dit moment, in overleg met de gemeente, waar het verzamelpunt komt. Dit wordt nog gecommuniceerd.

Raadpleeg het Corona protocol voor de specifieke richtlijnen rond de trainingen. In het protocol zijn ook richtlijnen voor ouders opgenomen.

Voor de goede orde: tijdens de trainingen mag er niemand op of bij het veld zijn behalve de teams die trainen, de trainer en de Corona contactpersonen. Deze laatste houden toezicht op de naleving van de regels.
Buiten de trainingen mag niemand de accommodatie betreden.

Kaartjes Nederland – Spanje

Het bedrag dat door ons aan het NHV is betaald voor de kaartjes wordt door hen teruggestort. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt het aan jullie terugbetaald.
Er zijn inmiddels al een aantal leden die hebben aangegeven dat zij het bedrag niet teruggestort willen hebben en dit als een financiële steun aan onze vereniging zien in deze moeilijke tijden.
Wij zijn hier ontzettend blij mee, zowel het gebaar zelf als ook de financiële ondersteuning. Mocht je dit initiatief willen navolgen geef dit dan even per mail door aan de penningmeester penningmeester@feyenoord-handbal.nl

Voor de goede orde: dit is geen oproep van het bestuur om dit te doen, je hebt gewoon recht op terugbetaling.

Kamp 2020 2021!

Dat is balen, velen van jullie hadden zich er zo op verheugd. Het eerste Feyenoord Handbal kamp 2020. De voorbereidingen waren in volle gang en bijna afgerond, jullie hadden al diverse opdrachten gehad die vele van jullie vol enthousiasme hadden afgerond, de inschrijvingen gingen hard het kamp zat bijna vol.

In de eerste weken van het Corona-virus gingen wij als nieuw samengestelde kamp commissie vol enthousiasme door met de voorbereidingen van het kamp. Niet wetende dat dit virus ons land en zelfs de hele wereld zou plat leggen. Dagen hebben wij het nieuws en de persconferenties van onze minister-president op de voet gevolgd.

Ons doel was jullie dit jaar een onvergetelijk kamp te bezorgen. Maar natuurlijk snappen wij dat in deze tijden van crisis het kamp helaas niet door kan gaan.

Wel hebben wij goed nieuws voor jullie en kunnen wij mededelen dat kamp 2020 gewoon verplaatst wordt naar 2021. Wij hadden al grootse plannen, maar kunnen deze nu een jaar lang fine-tunen, zodat wij jullie alsnog een onvergetelijk kamp kunnen geven!

Voor iedereen die al ingeschreven was, jullie inschrijving blijft gewoon staan. Mocht je hierover vragen hebben kan je altijd contact op nemen met de kampcommissie. Mocht je je inschrijfgeld gewoon terug willen, dan kan dat natuurlijk! En kun je contact opnemen met onze penningmeester penningmeester@feyenoord-handbal.nl

We kijken vol goede moed uit naar volgend jaar!

Voor de rest wensen wij iedereen een goede gezondheid. #Staysafe #krachtvanfeyenoord #Krachtvanelkaar

De Kampcommissie,

Yoeri, Peter, Frans en Buddy