Feyenoord HandbalRespect, zorg en inzet voor elkaar!

Snelwiek activiteiten

Snelwiek is meer dan alleen handbal. De vereniging organiseert diverse activiteiten die bijdragen aan de goede binding en het clubgevoel. Je wordt geacht echt deel van de vereniging uit te maken en mee te doen/helpen bij de activiteiten. Dus voor en door de leden. Onze activiteiten stimuleren de teamgeest, saamhorigheid en het gevoel ergens bij te horen. Veelal vinden de activiteiten plaats bij of in onze eigen kantine.

Hier vindt je de algemene agenda van Snelwiek Rotterdam met o.a. evenementen voor de jeugd, feesten, vergaderingen, etc

Het gebruik van de kantine door/voor leden en activiteiten is bespreekbaar mits het wel clubgerelateerde evenementen zijn. De kantine wordt beheerd door de kantine commissie en is het gehele jaar beschikbaar. Voor consumpties die geschonken worden, hanteren wij redelijke prijzen.